About agonmom

Envis människa - absolut. Glad - javisst. Hetlevrad - till viss gräns. Brinner för ickevåldsmetoder inom internationella relationer, fotografering, det skrivna ordet. Chefredaktör på menatidningen.se, studerar mellanösternstudier och internationella relationer. Är alldeles säker på att det går att kombinera det med ickevåldets principer. Jobbar på hem med ensamkommande.